Анатомия опорно-двигательного аппарата — страница 35

681 Все ниже названые сухожилия мышц предплечья проходят через канал запястья, за исключением: A. Длинного сгибателя большого пальца. B. Поверхностного сгибателя пальцев. C. Глубокого сгибателя пальцев D. Локтевого сгибателя пальцев E. Длинной ладонной мышцы 682 Подвздошно-гребенчатая борозда с медиальной стороны ограничена: A. Подвздошно-поясничной мышцей B. Длинной приводящей мышцей C. Короткой приводящей мышцей D. Тонкой мышцей […]

Гастроентерологія — страница 2

21 При обстеженні хворого відмічається різка болючість при поверхневій пальпації, виражене напруження м’язів живота, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Про який патологічний стан це свідчить? A. набряк черевної стінки B. подразнення очеревини C. накопичення рідини в черевній порожнині D. Ожиріння E. Метеоризм 22 Хворий на виразкову хворобу шлунка відмічає зменшення болю в животі, появу загальної слабкості, блювання […]

Дитячі інфекційні хвороби. — страница 26

501 Хворий з підозрою на черевний тиф поступив в інфекційну лікарню на 3-й день захворювання. Який метод мікробіологічної діагностики слід використати? A. Виділення копрокультури. B. Виділення гемокультури. C. Виділення уринокультури. D. Виділення збудника з ліквору. E. Виділення міелокультури. 502 Хворого госпіталізовано в інфекційну лікарню на 8-й день після нездужання зі скаргами на головний біль, загальну […]

Біологічні особливості життєдіяльності людини — страница 12

221 Яка відстань між двома завершеними витками нуклеотидів у спіралі ДНК? A. 2 нм. B. 10 нм. C. 0,34 нм. D. 3,4 нм. E. 34 нм. 222 Яка відстань між сусідніми азотистими основами в полінуклеотидному ланцюгу ДНК? A. 2 нм. B. 10 нм. C. 0,34 нм. D. 3,4 нм. E. 34 нм. 223 Яка довжина […]

Дитячі інфекційні хвороби (2 варіант) — страница 79

1561 Мати хворої на ГРВІ дитини віком 9 міс. скаржиться на підвищення температури тіла до 390С протягом 5-ти днів, кашель, утруднення дихання останні 3 доби. Об’єктивно: блідість шкіри та слизових оболонок, ціаноз носогубного трикутника. Над легенями з обох боків вислуховуються дрібноміхурцеві хрипи. Яке найбільш інформативне інструментальне обстеження слід призначити хворому? A. Рентгенографія органів грудної клітини […]

Загальні питання фармакогнозії. Методи фармакогностичного аналізу. — страница 29

561 Листя Конвалії звичайної заготовляють: A. Після цвітіння B. Під час цвітіння C. Під час плодоношення D. У весь період вегетації E. До цвітіння 562 Сума глікозидів з листя конвалії входить до складу препарату: A. Корглікон B. Марелін C. Валокордин D. Краплі Зеленіна E. Конвафлавін 563 Препарат «Адонізид» містить суму кардіостероїдів. Яка ЛРС є джерелом […]

Симптоми та синдроми в хірургії — страница 29

561 Кардіогенний шок обумовлений A. Різким порушенням діяльності міокарда B. Збільшенням ємності судинної системи C. Обструкцією магістральних судин D. Всім переліченим E. Жодним з переліченого 562 Геморагічний шок належить до виду шоків A. Гіповолемічного B. Кардіогенного C. Дистрибутивного D. Обструктивного E. Жодного з вказаних 563 Анафілактичний шок належить до виду шоків A. Дистрибутивного B. Геморагічного […]

Маркетинг у фармації — страница 11

201 Фармацевтична фірма для визначення свого місця на ринку і прогнозування своєї діяльності аналізує й оцінює свій власний потенціал, а також фактори що знаходяться поза сферою постійного контролю керівництва фірми і можуть вплинути на її стратегію. Як називається такий метод аналізу: A. АВС – аналіз B. VEN – аналіз C. метод Дельфі D. SWOT – […]

Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія. — страница 26

501 До резидентної мікрофлори шкіри належать: A. коринебактерії, пропіонібактерії B. стафілококи, мікрококи C. актиноміцети, бацили D. коринебактерії, плісневі гриби E. всі вищеперераховані 502 Вкажiть мiкрорганiзми-збудники харчових iнтоксикацiй: A. Парагемолiтичнi вiбрiони B. Ентерококи C. Кишковi палички D. Холерний вібріон E. Золотистi стафiлококи 503 Вкажiть, санітарно-показові мікроби грунту. A. Мікробактерії, гриби B. Стафілококи, стрептококи C. Нейсерії, вейлонели […]

Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція — страница 9

161 Скільки молекул відновлювальних еквівалентів у вигляді НАДФН+ акумулюється в окисній стадії пентозофосфатного циклу окиснення глюкози? A. 2 B. 6 C. 3 D. 12 E. 15 162 Спадкова недостатність якого ферменту анаеробного гліколізу зумовлює розвиток гемолітичної анемії? A. фосфорилази B. фосфофруктокінази C. альдолази D. лактатдегідрогенази E. піруваткінази 163 Специфічними ферментами другої стадії пентозофосфатного шляху окиснення […]