Дитячі інфекційні хвороби. — страница 26

501 Хворий з підозрою на черевний тиф поступив в інфекційну лікарню на 3-й день захворювання. Який метод мікробіологічної діагностики слід використати?

 • A. Виділення копрокультури.
 • B. Виділення гемокультури.
 • C. Виділення уринокультури.
 • D. Виділення збудника з ліквору.
 • E. Виділення міелокультури.

502 Хворого госпіталізовано в інфекційну лікарню на 8-й день після нездужання зі скаргами на головний біль, загальну слабість. Вкажiть метод ранньої дiагностики тифо-паратифозних захворювань:

 • A. Копрокультура
 • B. Уринокультура
 • C. Гемокультура
 • D. Білікультура
 • E. Серологічний

503 Хворого з вогнища черевного тифу госпіталізовано в інфекційну лікарню на 8-й день після нездужання зі скаргами на головний біль, загальну слабість. Збудником черевного тифу є:

 • A. Salmonella enterica serovar paratyphi
 • B. Salmonella enterica serovar charity.
 • C. Salmonella enterica serovar schotmuelleri.
 • D. Salmonella enterica serovar typhi.
 • E. Salmonella enterica serovar anatum.

504 Хворого з вогнища черевного тифу госпіталізовано в інфекційну лікарню на 8-й день після нездужання зі скаргами на головний біль, загальну слабість. Збудники черевного тифу і паратифів мають форму:

 • A. великих грампозитивних паличок.
 • B. паличок, які розташовані ланцюжком.
 • C. коротких грамнегативних паличок з заокругленими кінцями.
 • D. грампозитивних паличок з термінально-розташованими спорами.
 • E. коротких грамнегативних зігнутих паличок.

505 Хворого з вогнища черевного тифу госпіталізовано в інфекційну лікарню на 8-й день після нездужання зі скаргами на головний біль, загальну слабість. Збудники черевного тифу і паратифів містять такі антигени:

 • A. О-, К-антигени.
 • B. О-антиген.
 • C. O-, H-, K-, Vi-антигени.
 • D. O-, Vi-, W-антигени.
 • E. O-, H-антигени.

506 Хворого з вогнища черевного тифу госпіталізовано в інфекційну лікарню. Яким є механізм зараження при черевному тифі і паратифах:

 • A. статевий.
 • B. трансмісивний.
 • C. контактний.
 • D. повітряно-краплинний.
 • E. фекально-оральний

507 Хворий поступив в інфекційну лікарню з попереднім діагнозом “Черевний тиф”. Хворіє 10 днів яким методом можна підтвердити діагноз:

 • A. метод копрокультури.
 • B. метод гемокультури.
 • C. реакція аглютинації з сироваткою хворого (р. Відаля).
 • D. метод уринокультури.
 • E. Всі перечислені.

508 У селищі виявлено вогнище черевного тифу. Для специфічної профілактики черевного тифу використано вакцину:

 • A. АКДС.
 • B. ТАВТе
 • C. БЦЖ.
 • D. ДС.
 • E. пентаанатоксин.

509 До інфекційної лікарні потрапив хлопчик 11 років з орієнтовним діагнозом „Черевний тиф”. Хворіє три дні. Температура – 39 (С. Який метод лабораторної діагностики необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

 • A. Серологічний
 • B. Виділення гемокультури.
 • C. Виділення копрокультури.
 • D. ПЛР.
 • E. Виділення уринокультури.

510 В лікарню поступив хворий хлопчик 6 років з підозрою на черевний тиф. Який матеріал необхідно взяти у хворого з метою ранньої діагностики цього захворювання

 • A. Сечу
 • B. Жовч
 • C. Фекалії
 • D. Кров
 • E. Кістковий мозок

511 В селищі виявлено повторні випадки захворювання, що клінічно нагадувало черевний тиф. В якому з наведених випадкiв доцiльно проводити дослiдження гемокультури на збудник черевного тифу?

 • A. З метою профiлактики
 • B. З метою пошуку атипових форм збудника
 • C. З метою ранньої дiагностики
 • D. З метою визначення джерела інфекції
 • E. З метою серологічної діагностики

512 В селищі виявлено повторні випадки захворювання, що клінічно нагадувало черевний тиф В якi строки Salmonella typhi з`являється в сечi хворих на черевний тиф?

 • A. Не виводиться з сечею
 • B. Кiнець першого — початок другого тижня
 • C. Кiнець другого — початок третього тижня
 • D. Третiй тиждень захворювання
 • E. Четвертий тиждень захворювання

513 Назвіть особливості збудника Shigella dysenteria

 • A. Нерухомі палички.
 • B. Погано переносить низькі температури.
 • C. Виділяє екзотоксин.
 • D. Грампозитивний кок.
 • E. Утворює капсули.

514 У дітей старшої групи дитячого садка діагностовано шигельоз. При ретельному зборі епідеміологічного анамнезу достовірно доведено харчовий шлях зараження. Який з представників роду шигел найчастіше заражає саме таким шляхом?

 • A. Sh. Sonnei.
 • B. Sh. Flexneri Н’юкасл.
 • C. Sh. dysenteriaе Григор’єва Шігі.
 • D. Sh. dysenteriaе Лардж-Сакса.
 • E. Sh. boydiі.

515 Дитина 6 років знаходиться під спостереженням у дитячого інфекціоніста з приводу хронічної дизентерії. Що має вирішальне значення в патогенезі розвитку такого перебігу захворювання?

 • A. Зниження імунологічної реактивності.
 • B. Ендотоксичний компонент.
 • C. Інфекційна доза збудника.
 • D. Бактеріємія.
 • E. Алергічний компонент.

516 У дитини 5 років дизентерія проявляється почащенням випорожнень в межах 20-25 разів за добу, шкіра бліда, суха, зниженої еластичності, температура тіла 38,9? С, повторне блювання, переймисті болі в животі. Якого ступеню тяжкості захворювання у даної дитини?

 • A. Тяжкого з переважанням місцевих проявів
 • B. Легкого
 • C. Середньої тяжкості
 • D. Тяжкого
 • E. Тяжкого з переважанням токсикозу

517 Дитина 6 місяців перенесла гостру дизентерію. Який вид імунітету розвинувся у пацієнта?

 • A. Короткочасний видовий типоспецифічний.
 • B. Тривалий видовий.
 • C. Тривалий типоспецифічний.
 • D. Короткочасний типоспецифічний.
 • E. Тривалий видовий типоспецифічний.

518 У дитини 6 місяців діагностовано гостру дизентерію. Які патоморфологічні зміни найчастіше виявляються у дітей цього вікового періоду?

 • A. катаральні зміни в кишках.
 • B. Катарально-фібринозні зміни в кишках.
 • C. Дифтеритичне запалення кишок.
 • D. Виразково-некротичний ентероколіт.
 • E. Некроз фолікулів слизової оболонки кишок.

519 Дитина 9 місяців поступила на стаціонарне лікування з діагнозом ГКІ. При бак. посіві калу виділено шигели. Які особливості цього захворювання у дітей раннього віку?

 • A. Випорожнення частіше ентероколітичні.
 • B. Безперервно рецидивуючий перебіг.
 • C. Відсутність ознак запалення при ректороманоскопії.
 • D. Випорожнення часто втрачають каловий характер.
 • E. Виражене блювання та часте зригування.

520 Ускладненнями якої кишкової інфекції найбільш часто є: кишкові кровотечі, перфорація прямої кишки, інвагінація, випадіння слизової оболонки прямої кишки, тріщини та зяяння ануса?

 • A. Дизентерії
 • B. Сальмонельозу.
 • C. Черевного тифу.
 • D. Паратифу А
 • E. Холери

Leave a Comment