Гастроентерологія — страница 2

21 При обстеженні хворого відмічається різка болючість при поверхневій пальпації, виражене напруження м’язів живота, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Про який патологічний стан це свідчить?

 • A. набряк черевної стінки
 • B. подразнення очеревини
 • C. накопичення рідини в черевній порожнині
 • D. Ожиріння
 • E. Метеоризм

22 Хворий на виразкову хворобу шлунка відмічає зменшення болю в животі, появу загальної слабкості, блювання кавовою гущею. Для якого стану характерне таке блювання?

 • A. Шлункової кровотечі
 • B. Стенозу воротаря
 • C. Пенетрації виразки
 • D. Зловживанні кавою
 • E. Перфорації виразки

23 При обстеженні хворого О. відмічається різка болючість при поверхневій пальпації, виражене напруження м’язів живота, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Про який патологічний стан це свідчить?

 • A. накопичення рідини в черевній порожнині
 • B. набряк черевної стінки
 • C. подразнення очеревини
 • D. Ожиріння
 • E. Метеоризм

24 У хворого М., раптово появилось блювання у вигляді „ кавової гущі”. Про який стан може свідчити цей симптом?

 • A. загострення ентероколіту
 • B. загострення хронічного гастриту
 • C. появу гострого гастриту
 • D. виникнення езофагіту
 • E. кровотечу з виразки шлунка

25 У пацієнтки А., яка обстежується з приводу захворювання шлунково – кишкового тракту виявлено «мелену». Це:

 • A. кал із домішками неперетравленої їжі
 • B. знебарвлений (сірий) кал
 • C. чорний оформлений кал
 • D. рідкий кал чорного кольору
 • E. «жирний»», блискучий, що погано змивається кал

26 При проведенні в амбулаторних умовах дослідження калу виявлено позитивну реакцію на приховану кров. Це може свідчити про:

 • A. мікрокровотечу з виразки дванадцятипалої кишки
 • B. мікрокровотечу з пухлини шлунково — кишкового тракту
 • C. про виразковий коліт
 • D. про вживання м’ясної їжі
 • E. про все перераховане

27 Який з методів дослідження є найбільш інформативним для встановлення причини і локалізації кровотечі з верхнього відділу шлунково-кишкового тракту?

 • A. портоманометрія
 • B. лапароскопія
 • C. рентгенографія;
 • D. гастродуоденоскопія
 • E. целіакографія

28 Ерозiя шлунка або 12-палої кишки, це:

 • A. Поверхневий дефект слизової, який заживає без рубця
 • B. Дефект слизової оболонки, який руйнує м»язову стiнку, пiдслизову основу
 • C. Глибокий крововилив у слизову оболонку
 • D. Гiперплазiя слизової оболонки з наступним некрозом в центрi
 • E. Вогнище iшемiї в слизової оболонцi

29 Кал на приховану кров не дослiджують при:

 • A. Виразковiй хворобi, ускладненiй кровотечею
 • B. Грижi стравохiдного отвору діафрагми
 • C. Виразковiй хворобi шлунка
 • D. Хронiчному атрофiчному гастритiв компенсованiй фазi
 • E. НВК

30 До абсолютних протипоказань для проведення ФЕГДС вiдносяться:

 • A. Все перелiчене вірно
 • B. Опiки стравоходу
 • C. Iнфаркт міокарда
 • D. Iнсульт
 • E. Гострий вiрусний гепатит

31 Біль в епiгастрiї може виникати при:

 • A. Все перелiчене правильно
 • B. При захворюваннях шлунка
 • C. При серцевому нападi (iнфарктi мiокардa)
 • D. При ураженнi дiафрагмального нерва
 • E. При захворюваннях печiнки та пiдшлункової залози

32 При стенозi воротаря має бути:

 • A. Симптоми «ходiння кулакiв» i «шуму плеску» в верхнiй половинi живота
 • B. Зменшення пiвмiсячного простору Траубе
 • C. Бiль в точцi Губергриця-Скульського
 • D. Симптом Образцова -«шум плеску» в лiвiй здухвиннiй дiлянцi
 • E. Симптом Воскресенського — вiдсутнiсть пульсацiї черевного вiддiлу аорти

33 При кровотечi iз виразки:

 • A. Бiль зникає
 • B. Попереднiй бiль рiзко посилюється
 • C. З’являється сухiсть i гiркий смак в ротi
 • D. Бiль вiддає в спину
 • E. Бiль вiддає в прекардiальну область

34 При пенетрацiї виразки в пiдшлункову залозу:

 • A. Бiль з’являється зразу пiсля їжi, вiддає в лiве пiдребiр’я i спину, супроводжується нудотою i блюванням
 • B. Бiль вiддає в праве пiдребiр’я
 • C. Бiль з’являється через 1-1, 5 години пiсля їжi
 • D. Бiль вiддає в лiве пiдребiр’я i пах
 • E. Оперізуючий біль в верхні половині живота

35 До ознак перфорацiї виразки у черевну порожнину вiдноситься:

 • A. Все перелiчене вірно
 • B. Рiзкий «кинджальний»бiль в епiгастральнiй ділянці
 • C. Дошковидне напруження м’язiв передньої черевної стiнки
 • D. Позитивний симптом Щоткiна-Блюмберга
 • E. Зникнення печiнкової тупостi, брадикардія

36 Швидкою допомогою не вiдправляються в хiрургiчний стацiонар хворi виразковою хворобою, ускладненою:

 • A. Субкомпенсованим стенозом вихiдного отвору шлунка i наявнiстю блювоти
 • B. Перфорацiєю виразки в черевну порожнину
 • C. Пенетрацiєю виразки в пiдшлункову залозу з явищами реактивного панкреатиту i високою амiлазурiєю
 • D. Кровотечею iз виразки
 • E. Перфорацiєю виразки в жовчний мiхур

37 Шлунково-кишковi кровотечi може спричинити:

 • A. Все перелiчене
 • B. Цироз печінки
 • C. Виразкова хвороба шлунка та 12 -палої кишки
 • D. Неспецифiчний виразковий коліт
 • E. Захворювання кровi /лейкози, геморагiчнi дiатези/

38 Синдром Золiнгера-Еллiсона — це:

 • A. Комбiнацiя злоякiсної пухлини пiдшлункової залози, яка продукує гастрин, i виразок верхнiх вiддiлiв травного каналу
 • B. Дивертикульоз 12-палої кишки
 • C. Доброякiсна пухлина бета-клiтин пiдшлункової залози
 • D. Полiпоз шлунка
 • E. Все перелiчене вірно

39 Звичайно шлунково-кишковими кровотечами не супроводжується:

 • A. Гострий калькульозний холецистит
 • B. Гострий гастрит
 • C. Синдром Золiнгера-Еллiсона
 • D. Виразкова хвороба
 • E. Синдром Меллорi-Вейса

40 Великими вважаються виразки 12-палої кишки:

 • A. 0,6 — 1,0 см
 • B. Бiльше 0,2 см
 • C. 0,2-0,4 см
 • D. 0,3-0,5 см
 • E. Бiльше 0,1 см

Leave a Comment