Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія. — страница 26

501 До резидентної мікрофлори шкіри належать:

 • A. коринебактерії, пропіонібактерії
 • B. стафілококи, мікрококи
 • C. актиноміцети, бацили
 • D. коринебактерії, плісневі гриби
 • E. всі вищеперераховані

502 Вкажiть мiкрорганiзми-збудники харчових iнтоксикацiй:

 • A. Парагемолiтичнi вiбрiони
 • B. Ентерококи
 • C. Кишковi палички
 • D. Холерний вібріон
 • E. Золотистi стафiлококи

503 Вкажiть, санітарно-показові мікроби грунту.

 • A. Мікробактерії, гриби
 • B. Стафілококи, стрептококи
 • C. Нейсерії, вейлонели
 • D. Бацили, стрептококи
 • E. Кишечні палички, клостридії

504 Вкажiть,якi з наведених мiкроорганiзмiв мають значення як показники свiжого фекального забруднення грунту:

 • A. Гриби роду Candida
 • B. Цитратпозитивнi кишковi бактерiї
 • C. Pseudomonas aeruginosa
 • D. Клостридії
 • E. Типовi кишковi палички, ентерококи

505 Основну частину мікрофлори людини :

 • A. факультативна, випадкова
 • B. транзиторна, тимчасова
 • C. алохтонна
 • D. заносна
 • E. постійна, резидентна, автохтонна

506 Виберіть серед наведених мікроорганізми, які населяють шкіру:

 • A. Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonades
 • B. Bacteroides, Vibrio, Spirillum
 • C. Clostridium, Staphylococcus aureus, Micrococcus roseus
 • D. Escherichia coli, Clostridium perfringens, Neisseria
 • E. Staphylococcus, Propionobacterium, Peptococcus

507 Скопищем мікрофлори шкіри є:

 • A. волосяні мішечки
 • B. протоки сальних залоз
 • C. протоки потових залоз
 • D. роговий шар шкіри
 • E. всі вказані структури

508 На носійство якого мікроорганізму обов‘язково обстежують медперсонал?

 • A. Corynebacterium diphtheriae
 • B. Bacillus subtilis
 • C. Escherichia coli
 • D. Staphylococcus aureus

509 Основну групу бактерій ротової порожнини складають:

 • A. мікрококи
 • B. нейсерії
 • C. гемофільні мікроорганізми
 • D. кандіда
 • E. стрептококи

510 Виберіть збудника кандидомікозу ротовій порожнині:

 • A. Candida albicans
 • B. Candida guillermondii
 • C. Candida krusei
 • D. Candida lusitaniae
 • E. Candida tropicalis

511 Виберіть метод дослідження мікрофлори слизових оболонок

 • A. посів тампоном
 • B. посів полоскальних змивів
 • C. посів біоптатів
 • D. метод відбитків
 • E. всі відповіді вірні

512 Найважливішим фактором, що впливає на стан мікрофлори ротової порожнини є:

 • A. постійна вологість
 • B. оптимальне значення рН
 • C. оптимальне значення температури
 • D. антагоністичні властивості мікроорганізмів
 • E. слина

513 Для нормальної мікрофлори ротової порожнини слина має всі значення, КРІМ:

 • A. сприяє механічному очищенню слизової
 • B. містить антимікробні фактори
 • C. містить речовини, за які конкурують мікроорганізми при живленні та розмноженні
 • D. містить лізоцим
 • E. підтримує оптимальні значення рН у ротовій порожнині

514 Слина містить всі наступні бактерицидних компоненти, КРІМ:

 • A. лізоцим
 • B. комплемент
 • C. імуноглобуліни
 • D. вірні відповіді всі
 • E. молочна кислота

515 Серед ротових стрептококів часто зустрічаються:

 • A. S. mitis, S. salivarius
 • B. S. haemolyticus, S. mutans
 • C. S. sanguis, S. viridans
 • D. S. mitior
 • E. всі названі види

516 Серед ротових спірохет часто зустрічаються:

 • A. Spirochaeta plicatelis
 • B. Treponema pallidum
 • C. Spirochaeta refringens
 • D. Treponema carateum
 • E. Treponema denticola

517 В кишечнику немовлят серед мікрофлори панівне становище займають:

 • A. актиноміцети
 • B. ентеробактерії
 • C. мікобактерії
 • D. бактероїди
 • E. біфідобактерії

518 Основна маса бактерій шлунково-кишкового тракту людини знаходиться:

 • A. у шлунку
 • B. у тонкому кишечнику
 • C. у сигмовидній кишці
 • D. всі відповіді невірні
 • E. у товстому кишечнику

519 Основним представником мікрофлори дихальних шляхів є:

 • A. Staphylococcus aureus
 • B. Staphylococcus epidermidis
 • C. Micrococcus luteus
 • D. Staphylococus saprophyticus
 • E. Streptococcus viridans

520 Виберіть серед наведених основні види мікроорганізмів товстої кишки:

 • A. Стафілококи, стрептококи, протей
 • B. Клостридії, пептококи, ешеріхії
 • C. Кандіди, спірохети, мікрококи
 • D. Дифтероїди, спірили, грибки
 • E. Бактероїди, біфідобактерії, лактобактерії

Leave a Comment